torsdag 5 februari 2009

För mycket till fler och för lite för en!


Ensamma drabbas och stor familjer får mer än dom någonsin kan göra av med.


Först för den som missat.
Stockholms komuns politiker har satt en nivå på elförbrukning för dem med försörjningsstöd.Det dom missade i sitt "rättsäkra" beslut var att göra någon källgranskning.Det innebar i sin tur att ensamstående får en fjärdedel av vad som kan tänkas vara en skälig nivå. Medans storfamiljer över 4personer får mer el än dom någonsin behöver. Om dom så började bränna brännvin eller startade tvätteri hemma.

Allt för att dom glömt kontrollera med konsumentverket och statistiskacentral byrån vad för siffror som står med och hur dom ska användas. För KOV har aldrig tagit fram någon beräkning för elförbrukning. Det tror dock fortfarande politikerna. Nåt som de kunde ta reda på genom att ringa till SCB eller KOV. Nu har dom iaf kommit fram till att det är fel och Rågsjös motion är på remiss. Fast den fortfarande innehåller fel.

Statistiken som SCB har pga av ett antagande att elförbrukning skulle vara personsberoende och minska med en fjärdedel från utgångs punkten 4a personer. Men en potatis tar lika långtid att koka oavsett hur många som sen äter den. Och det skulle egentligen inte spela någon roll vad för siffror eller hur fel dom är För dom som står där för dom ska inte användas enligt lagen.

Även socialtjänsten har fått samma e-brev som mig där det framgår att konumentverket inte har i uppdrag från regeringen att ta fram någon beräkning för elförbrukning och därför aldrig har gjort det. Därför finns SCBs felaktiga statistik där och statistik beräknas aldrig.

Statistiken per månad

Hushålls- storlek
1 person 150 kWh
2 personer 220 kWh
3 personer 260 kWh
4 personer 300 kWh
För varje ytterliggare i hushållet
+ 20 kWh

Med 4 personers nivån som utgångspunkt kan den som vill räkna ut hur mycket mer än man behöver en familj på 8 personer får jämfört med hur väldigt lite för lite en garati pensinärs mamma får. För skillnaden där imellan är för en glödlampa eller två i elförbrukning. Den som tror el är personsberoende kan prova och ställa sig under en glödlampa sen öka på med fritt antal personer och se om glödlampan drar mer el. Att inte rätta till det här kan bli en dyr affär.
Censuren
Att våran socialtjänst är i kris och rättsosäker har flera artiklar i tidningarna gjort gällande nu kan man också lägga till orättvis när familjer med många barn över gynnas medans ensamstående garantipensionärs mammor får sitta i mörker. Om det är omvänd rasism vet jag inte men orättvist är det.Något som enkelt kunde rättats till utan att jag skulle behöva kontakta JO. Skulle säkert inte bli så mycket dyrare om man rättade till felet heller.
Censuren
Ingrid Hallstan Sakkunnig Hushållsekonomi på konsumentverket
Konsumentverket skall enligt sin instruktion utarbeta underlag för regeringens beslut om riksnormen inom försörjningsstödet. Riksnormen omfattar dock inte kostnader för hushållsel och verket har inte något uppdrag att ta fram underlag för skälig förbrukning av hushållsel.

Ensamstående med barn ska inte behöva sitta i mörker på grund av att politiker glömt att källgranska!

Förklarat:
Ström För Dum
Mörker väntar sjuka!
Så illa det går..
Matematiska genier..
Sveriges samlade kunnande..
Viktigt brev om el
Min andra blogg
Out Off Line
De utsatta förbannade barnen

Stockholmsstad
Motion av Karin Rågsjö (v) om skälig levnadsnivå för elförbrukning
Skälig levnadsnivå för elförbrukning - yttrande över motion
Remiss om motion om skälig levnadsnivå förelförbrukning
Remiss om motion om skälig levnadsnivå för elförbrukning.bromma
Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar
UPPDATERING
Sammanträde 2008-08-21 § 27 här väcktes frågan


Bloggar om
Claeskrantz.se motvallsbloggen Smärtbloggen Resursbloggen Nemokrati Queen Of Light kajraving Samhällets attityder Fall förfasas Kulturbloggen Solidaritet & Rättvisa Göran Greider Lotta Röd bloggportal i Stockholm.etc Stockholmvänstern.se

Bloggar jag följer:
Ett hjärta rött, Alliansuppropet, Oscar.s, Arvid.F, Den Osynliga Patienten, Jan Rume´s Blogg, Svensson, BloggenBent Allians fritt.S Mer intressant Loke Jens.O Badlands Hyena
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , <Ur § 27 uppdateringen.
1. Hur säkras och dokumenteras den individuella behovsprövningen när det gäller ansökningar om bistånd till elräkningar?
2. Vilken hänsyn tas i den individuella bedömningen till skillnaden i elförbrukning för en person som är hemma större delen av dygnet jämfört med en som arbetar eller studerar?
3. Hur säkras en skälig levnadsnivå för hushåll som har fått avslag på elkostnader, så att till exempel inte barn riskerar att drabbas?
4. Hur många hushåll har fått elen avstängd det senaste året? I hur många fall rör det sig om barnfamiljer?
Ur Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar
Ingen särskild hänsyn tas till om en person av olika skäl vistas hemma om dagarna. Detta har även prövats i länsrätten (augusti 2008).
Ingen har ringt eller skrivit till vare sig SCB eller konsumentverket och källgranskat skrämmande.

6 kommentarer:

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Ur § 27 uppdateringen.

1. Hur säkras och dokumenteras den individuella behovsprövningen när det gäller ansökningar om bistånd till elräkningar?
2. Vilken hänsyn tas i den individuella bedömningen till skillnaden i elförbrukning för en person som är hemma större delen av dygnet jämfört med en som arbetar eller studerar?
3. Hur säkras en skälig levnadsnivå för hushåll som har fått avslag på elkostnader, så att till exempel inte barn riskerar att drabbas?
4. Hur många hushåll har fått elen avstängd det senaste året? I hur många fall rör det sig om barnfamiljer?

Ur Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Ingen särskild hänsyn tas till om en person av olika skäl vistas hemma om dagarna. Detta har även prövats i länsrätten (augusti 2008).

Ingen har ringt eller skrivit till vare sig SCB eller konsumentverket och källgranskat.

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Snart gjort allt för att få dom att förstå att konsumentverkat aldrig haft med siffrorna i broshyren "koll på pengarna" att göra förutom trycka upp nrevet i r-ven på dom från KOV "Brev svar från konsumentverket komplett" Där dom uttryckligen förklarar att dom inte har i uppdrag ifrån regeringen att ta fram beräkningar för elförbrukning. Och SCB har aldrig haft någon sån uppgift heller

m00ns Hellre upplyst än nedsläckt sa...

Får väl hoppas på att någon är sugen på att trycka det här uppåt så det händer nåt. Rektum baserad inlärning är rätt nydanande och kommer kanske inte bemötas så bra...

Anonym sa...

Undrar om de tror att alla är lika korkade som de som genomförde den här "gränsen" i ett politiskt beslut utan att ha kontrollerat källan. Rimligen skulle det inte ta mer tid än 1 minut att ringa till konsumentverket och tala med Ingrid Hallstan. Sen ytterligare 1 minut om de vill ha det verifierat av en elektriker eller ett elbolag.Snart har det nog gått mer i skattepengar till löner för att inte göra nåt än vad det hade kostat att lösa felet....

Fredrik von Tanell sa...

Det är myndigheters nya stil att framstå som macho. Med det menar de machosister som vill bli fullständigt förnedrade innan de inser att använda telefonen är den slutgiltiga lösningen.

Anonym sa...

TJÄNSTEUTLÅTANDEDNR 106-414/2007SID 1 (4)2007-08-29

Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat en motion från Ann-Margrethe Livh (v) och Karin Rågsjö (v) gällande rätten till en skälig levnadsnivå i staden. Remisstiden går ut 28 september 2007. Ärendet har även remitterats till stadsdelsnämnderna Skärholmen, Älvsjö och Enskede-Årsta-Vantör samt stadsledningskontoret (SLK
--------------------------------------'

Förvaltningen deltog i arbetet med att arbeta fram förslaget till reviderade riktlinjer, främst utifrån ett stadsövergripande verksamhetsperspektiv och med utgångspunkten att riktlinjerna ska ge stöd och vägledning för en likvärdig och ""rättssäker"" handläggning i staden. Förvaltningen välkomnade de förtydliganden och preciseringar som fördes in riktlinjerna.

"rättssäker" shure.